Het aanschaffen van Kunekune varkens

Ik wil een Kunekune kopen

Het eerste wat je zou moeten doen is een paar Kune Kunes in levende lijve ontmoeten, breng wat tijd met ze door. Zorg ervoor dat je een realistische kijk hebt op wat het houden van varkens inhoudt. Oriënteer je verder via websites, bijv. die kunekuneschaijk of kunekuneverenigingnederland, of lees het (Engelstalige) boek 'Starting with pigs' van Andy Case.
Wij adviseren dat mensen geregistreerde Kune Kunes, met stamboom, kopen. Op die manier kunnen de bestaande bloedlijnen zuiver gehouden worden en voorkom je inteelt of vermenging met andere varkenssoorten. Door het kopen van geregistreerde varkens kan voorkomen worden dat de zeldzame, of weinig voorkomende, varkensrassen uiteindelijk verdwijnen. 

De ideale samenstelling

Over het algemeen is bekend dat gecastreerde mannetjes (borgjes) het makkelijkst in de omgang zijn. Vrouwtjes zouden soms iets humeuriger zijn, als ze -eens per drie weken- 'berig' zijn. Veel mensen kiezen ervoor om twee borgjes te houden, vooral als ze niet van plan zijn met hun varkens te fokken. Persoonlijk denk ik dat het niet heel veel uitmaakt of je voor een mannetje of een vrouwtje kiest. Het is de persoonlijkheid (en natuurlijk speelt het uiterlijk ook een rol) van het individuele varken dat er toe doet. 
Je moet geen ongecastreerde beer kopen als je niet van plan bent te gaan fokken. Beren zijn meestal lieve en vriendelijke dieren, maar reageren soms onvoorspelbaar als ze berige zeugen of een andere beer ruiken. Intacte beren kunnen een sterke geur verspreiden, ze krijgen slagtanden en ze zijn wat zwaarder en sterker. 

Het is beter om meerdere Kune Kune’s te houden. Het zijn erg sociale dieren, die eenzaam worden en er onder lijden als ze zonder soortgenoot moeten leven. Twee of meer is een goed aantal.   

Fokken met een Kunekune beer

Als je erover denkt om in de toekomst te gaan fokken, neem dat eerst een jong zeugje met een gecastreerd mannetje als gezelschap. Op die manier kan je wat ervaring opdoen voordat je een beer koopt. Sommige kune kune houders nemen nooit een eigen beer maar laten hun zeug gebruik maken gebruik van de diensten van een dekbeer.Gecastreerde beren (borgjes) zijn makkelijk te houden en hebben een lief en gelijkmatig karakter. Intacte beren zijn geen huisdieren. Alle volwassen beren krijgen scherpe, uitstekende hoektanden, dus moet je voorzichtig zijn om ongelukken te voorkomen. Een beer kan niet voortdurend bij de zeug gehouden worden, behalve als je twee nesten per jaar wil. Je hebt dus nog een hok en een veld nodig. Een beer die zich verveelt (onvoldoende gelegenheid om te dekken) kan gefrustreerd raken, met bijkomende (gedrags-)problemen.  

Regelgeving voor varkens

Hobbyvarkenshouders moeten een Uniek Bedrijfs Nummer hebben. Deze kun je aanvragen bij de RVO (Rijdienst voor Ondernemend Nederland) ga naar www.mijnRVO.nl of bel de stichting Avined. Deze stichting is door het RVO aangewezen als databank voor de registratie van bedrijfsmatig gehouden pluimvee. Bij hen kunt u terecht voor het aanvragen van een UBN en met vragen over uw registratie. De stichting Avined is te bereiken via 030-755 5010.

Verder ontvangt de varkenshouder informatie over de verplichte oormerken. De varkens worden als hobbydier gezien als er maximaal vier worden gehouden. Wie meer dan vier volwassen varkens heeft, wordt gelijkgesteld aan een bedrijf met vleesvarkens. Je moet dan de zogenoemde 'B-status voor varkenshouders' aanvragen.

Wij helpen u bij een weloverwogen aanschaf

Varkens zijn sociale dieren die gezelschap van een soortgenoot nodig hebben. Daarom verkopen we onze biggen alleen per twee (of meer).

De prijs van de biggen is inclusief:

  • castratie van de beertjes,
  • dierenartsonderzoek,
  • stamboom van de big uitgegeven door de KKVN,  garantie,
  • eerste ontworming,
  • verplichte vervoersdocumenten, 
  • voer voor de eerste tijd.

Vraag zo snel mogelijk een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) aan om je biggen te registreren. Een UBN vraag aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ww. mijnRVO.nl).De stichting Avined is door de RVO aangewezen als databank voor de registratie van pluimvee. Bij hen kunt u terecht voor het aanvragen van een UBN en met vragen over uw registratie. De stichting Avined is te bereiken via 030-755 5010.

Na toewijzing van een UBN ontvang je een bevestiging. Mensen met een UBN voor paarden, geiten en/of schapen moeten niet vergeten tijdig aan LNV door te geven dat hun UBN ook geregistreerd moet worden voor varkens. Een UBN aanvraag duurt een aantal weken, het moet geregeld zijn voordat de biggen naar hun nieuwe adres gaan! Wij willen U hier graag bij helpen.